Cửu Tiên Đồ audio mới nhất

Cửu Tiên Đồ

Thu Thần
2851 chapters
metruyencv
a year ago
4834
9.6/3879
Thiên đạo bất dung, hạ xuống vô thượng phong ấn.Thiếu niên hữu duyên đạt được bức họa Cửu Tiên Đồ.Từ đây, nghịch thiên cường giả, nghịch thiên truyền thuyết bắt đầu.
Đổi giọng đọc: GoogleHoài MyNam Minh

Lưu ý cho giọng google

☑ Hoàn toàn miễn phí... tốc độ cao

☑ Không hay như giọng khác

☑ Không liên tục, phải bấm quảng cáo để giúp ad duy trì server

Bấm nút play bên dưới để audio tự động phát

Danh sách chương

Chương 1: Thiếu niên hữu mộng
Chương 2: Cấm chế dữ bái sư
Chương 3: Biệt tiền trần
Chương 4: Lăng Thiên Hương
Chương 5: Thiên nhãn sơ hiển uy
Chương 6: Luân hồi toái phiến
Chương 7: Kinh thế dị bảo
Chương 8: Đan Tiên truyền thừa
Chương 9: Tiếp nhị liên tam đích chấn hám
Chương 10: Thanh Y khuynh thành
Chương 11: Ngã hữu bạn pháp
Chương 12: Đả kiểm
Chương 13: Giải kỳ độc
Chương 14: Luyện khí tầng năm
Chương 15: Dĩ nhất đáng thập
Chương 16: Danh dương Lăng gia
Chương 17: Chấn hám thanh thành
Chương 18: Lăng Thiên Hương đích yêu thỉnh
Chương 19: Lăng Hổ đích bi ai
Chương 20: Biếu tặng
Chương 21: Tam trận áp cổ huyết
Chương 22: Chích thủ già thiên khung
Chương 23: Gia tộc bỉ vũ
Chương 24: Khả cảm hạ lai thụ tử
Chương 25: Pháp tương diệu thế nhi xuất
Chương 26: Phế
Chương 27: Chân chính đích đệ nhất
Chương 28: Lĩnh thưởng
Chương 29: Mệnh tại đán tịch
Chương 30: Thất truyền đích Quỳnh Hoa đan
Chương 31: Đan thành
Chương 32: Y nhân tam vấn khiếm lưỡng vấn
Chương 33: Quỳnh Hoa đan đích thần hiệu
Chương 34: Nộ phát trùng quan
Chương 35: Tống thượng môn đích phì dương
Chương 36: Hiên phiên
Chương 37: Uy áp Thanh thành
Chương 38: Phách mại hội
Chương 39: Hỏa bạo
Chương 40: Vô nhân cảm tranh
Chương 41: Uẩn Hồn hồ đích tiêu tức
Chương 42: Bí Cảnh khai khải
Chương 43: Ngộ tập
Chương 44: Thu phục Huyền Minh xà
Chương 45: Tam thiên đại chiến
Chương 46: Yêu thú bạo động
Chương 47: Tiêu tức
Chương 48: Hỏa tốc cản vãng
Chương 49: Huyết chiến
Chương 50: Cửu Thiên Dực

Chương mới nhất Cửu Tiên Đồ

Chương 2868: Hoàn bổn cảm nghĩ phụ sách mới tin tức )
Chương 2867: Thấy an lòng
Chương 2866: Sáng Thế Thiên Đế
Chương 2865: Tân Thế Giới
Chương 2864: Khai Thiên Tích Địa

Giới thiệu

Thiên đạo bất dung, hạ xuống vô thượng phong ấn.Thiếu niên hữu duyên đạt được bức họa Cửu Tiên Đồ.Từ đây, nghịch thiên cường giả, nghịch thiên truyền thuyết bắt đầu.

Bạn có thể thích các bộ truyện audio sau

More
Cửu Tử Tiên Tôn

Cửu Tử Tiên Tôn

38
4.7

Hoa Phát Quân Thiểu

Cửu Vực Tiên Vương

Cửu Vực Tiên Vương

385
4.6

Yến Linh Quân Phó Hào

Đại Chu Bất Lương Nhân

Đại Chu Bất Lương Nhân

507
4.9

Nhất Tụ Càn Khôn

Đại Chu Tiên Lại

Đại Chu Tiên Lại

1506
4.4

Vinh Tiểu Vinh

Đại Chúa Tể Tiền Truyện

Đại Chúa Tể Tiền Truyện

85
4.7

Thiên Tàm Thổ Đậu

Đại Chưởng Môn Hệ Thống

Đại Chưởng Môn Hệ Thống

1808
4.8

Hoàng Diễm

Đại Dận Tiên Triều

Đại Dận Tiên Triều

200
4.6

Đệ Cửu Thiên Mệnh

Đại Đạo Từ Tâm

Đại Đạo Từ Tâm

54
4.5

Duyên Phận

Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn

Đại Hiệp Tiêu Kim Diễn

28
4.2

Tam Quan Do Tại

© 2023 MeTruyenAudio . All Rights Reserved.
Tải APP load truyệt mợt hơn - quảng cáo chỉ 30s!

Mê Truyện Audio là nền tảng mở trực tuyến, miễn phí nghe truyện chữ, audio online mp3 được convert hoặc dịch kỹ lưỡng, do các converter và dịch giả đóng góp, rất nhiều truyện hay và nổi bật được cập nhật nhanh nhất với đủ các thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền ảo ...