Bắt Đầu Cự Tuyệt Thánh Nữ Đính Hôn audio mới nhất

Bắt Đầu Cự Tuyệt Thánh Nữ Đính Hôn

Chủng Nhất Khỏa Dao Tiền Thụ
444 chapters
metruyencv
a year ago
1970
8.6/1478
【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Huyền huyễn: Bắt đầu cự tuyệt Thánh Nữ đính hôn! 】 xuyên việt Bắc Đấu đại lục, trở thành Thượng Cổ thế gia Cơ gia gia chủ dòng chính thân tử Cơ Vân Sơn, đồng thời vừa vặn đụng tới Phong gia gia chủ muốn đem tự mình xinh đẹp thiên tiên nữ nhi cùng mình
Đổi giọng đọc: GoogleHoài MyNam Minh

Lưu ý cho giọng google

☑ Hoàn toàn miễn phí... tốc độ cao

☑ Không hay như giọng khác

☑ Không liên tục, phải bấm quảng cáo để giúp ad duy trì server

Bấm nút play bên dưới để audio tự động phát

Danh sách chương

Chương 01: Ta cự tuyệt đính hôn! Thu hoạch được gói quà lớn! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 02: Vạn Cổ Chí Tôn Thể, kinh khủng dị tượng! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 3: Không cách nào cùng tồn tại, một núi không thể chứa hai hổ! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 04: Chủ động khiêu khích? Thần thể tranh chấp! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 05: Bước ra một bước, Hạo Nguyệt nên bị diệt! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 06: Trấn áp trăm năm! Thượng Cổ miếu đường! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 7: Tứ Cực cảnh giới! Pháp Tướng Thiên Địa! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 08: Cơ Thủy Đại Đế! Thu hoạch được tán thành! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 09: Yếu nhất người, Thánh Nhân cảnh! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 10: Bất tử vật chất? Tạ Thần Tử ân không giết! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 10: Liền ngươi? Còn chưa đủ tư cách! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 12: Suy tính không ra? Người có đại khí vận! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 13: Lăn ra biên giới! Nếu không giết chết bất luận tội! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 14: Thư mời, tử kim cực sắc! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 15: Cơ gia, Cơ Vân Sơn! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 16: Long Cầm! Chủ động nhận chủ! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 16: Một thức, trấn áp Thánh Tử! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 17: Giết chết, uống máu lấy xương! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 18: Tập được truyền thừa, thành đế khí vận! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 19: Bày xe kéo ngọc, Kỳ Lân mở đường! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 20: Khống chế Long Cầm, giống như Cổ Đế xuất hành! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 21: Tử Long Vương Dược, cầm trong trắng đến đổi! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 22: Thần thể sơ thành, mấy người có thể cản? ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 23: Thái cổ bảy đại sát phạt thuật, Diệt Tự Quyết! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 24: Hấp thu tinh thần chi lực, rèn luyện! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 25: Vạn Pháp Bất Xâm, một quyền oanh sát! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 26: Đồ sát! Cái thế chi tư! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 27: Thượng Cổ Thần Tộc, muốn kết giao! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 28: Tiên điện bóng người, vượt qua dòng sông thời gian đối mặt! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 29: Thu độc hoa, quỷ dị tiếng ca! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 30: Tượng đá cực lớn, nhuốm máu chiến mâu! ( cầu đặt mua ủng hộ! )
Chương 31: Luân Hồi Pháp, Thiên Tinh Thần Mâu! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 32: Chiến Tộc Thần Đế, thu hoạch được thần binh! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 33: Tín vật đính ước? Tước đoạt! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 34: Thái Sơ Thánh Địa đại trưởng lão, xuất thủ! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 35: Thần mâu nhuốm máu, chém giết thánh thần! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 36: Chém giết! Phong gia Thần Nữ tuyệt thế chi tư! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 37: Toàn bộ chém giết, huyền hoàng mẫu khí! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 38: Cho Cơ gia người chôn cùng! Chạy đi được sao? ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 39: Kế tiếp, Thái Sơ Thánh Nữ! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 40: Chém giết Thánh Nữ! Thiên thê hiện! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! ))
Chương 41: Đăng Thiên Thê, cái sau vượt cái trước! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 42: Kim quang đại đạo hiện, thiếu niên Đại Đế ra! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 43: Vạn chúng chú mục! Đông Châu An gia? ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 44: Chém tới vạn đạo, độc tu mình pháp! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 45: Chuẩn bị luyện chế bản mệnh thần binh! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 46: Mục tiêu, Tử Phủ cảnh giới! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 47: Chín ngọn thần hỏa, dẫn độ lôi kiếp! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 48: Chương thành công độ kiếp, thực lực cường đại! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )
Chương 49: Thần Tộc trưởng lão? Không gì hơn cái này! ( cầu hoa tươi đánh giá phiếu! )

Chương mới nhất Bắt Đầu Cự Tuyệt Thánh Nữ Đính Hôn

Chương 450: Kinh khủng cường đại, thần bí khó lường! ( cầu đặt mua ủng hộ! )
Chương 449: Đáng xấu hổ đến cực điểm, bại hoại! ( cầu đặt mua ủng hộ! )
Chương 448: Đồ sát, chỉ ở một ý niệm! ( cầu đặt mua ủng hộ! )
Chương 447: Hậu phát chế nhân! ( cầu đặt mua ủng hộ! )
Chương 446: Rốt cuộc mạnh cỡ nào! ( cầu đặt mua ủng hộ! )

Giới thiệu

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Huyền huyễn: Bắt đầu cự tuyệt Thánh Nữ đính hôn! 】 xuyên việt Bắc Đấu đại lục, trở thành Thượng Cổ thế gia Cơ gia gia chủ dòng chính thân tử Cơ Vân Sơn, đồng thời vừa vặn đụng tới Phong gia gia chủ muốn đem tự mình xinh đẹp thiên tiên nữ nhi cùng mình đính hôn.Còn không đợi Cơ Vân Sơn bằng lòng, hệ thống liền xuất hiện."Đinh, đối mặt đính hôn, ngươi lựa chọn 1: Bằng lòng hôn sự, cùng Phong Huyên Nguyệt kết hôn, nhưng bị Phong Huyên Nguyệt chán ghét, không cho phép túc chủ đụng nàng, lại túc chủ thực lực thấp, không cách nào ép buộc Phong Huyên Nguyệt.2: Cự tuyệt vụ hôn nhân này, bị Phong gia gia chủ ghi hận, nhưng thu hoạch được Phong Huyên Nguyệt hiếu kì, bắt đầu sinh một tia hảo cảm, đồng thời thu hoạch được trói chặt gấp trăm lần tăng phúc hệ thống, thu hoạch được tân thủ gói quà lớn!"Không hề nghi ngờ, Cơ Vân Sơn quả quyết lựa chọn cự tuyệt, trong nháy mắt thu được gấp trăm lần từng tăng phúc, tuyệt thế Thần thể!Từ đây, Cơ Vân Sơn nghịch thiên quật khởi, một đường giết tới Đại Đế cảnh giới, tại trong hồng trần lập tức thành tiên! ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Bạn có thể thích các bộ truyện audio sau

More
Bắt Đầu Đánh Dấu Bảy Cái Tiên Nữ Sư Tỷ

Bắt Đầu Đánh Dấu Bảy Cái Tiên Nữ Sư Tỷ

10874
4.6

Khanh Mộ Hàn

Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỉ Võ Hồn

Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỉ Võ Hồn

5973
4.3

Kiếm Phá Tinh Thần

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

153067
4.3

J Thần

Bắt Đầu Đánh Dấu Lữ Phụng Tiên

Bắt Đầu Đánh Dấu Lữ Phụng Tiên

1013
4.9

Mạc Lục Thiếu

Bắt Đầu Đánh Dấu Mãn Cấp Khí Vận

Bắt Đầu Đánh Dấu Mãn Cấp Khí Vận

1007
4.2

Khâu Thần Quân

Bắt Đầu Đánh Dấu Một Con Yêu Đế Lão Bà

Bắt Đầu Đánh Dấu Một Con Yêu Đế Lão Bà

3118
4.6

Hắc Mã Gia Lộc Lộc

Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Cái Đan Điền

Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Cái Đan Điền

2034
4.8

Ngạn Lâm

Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm

Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm

14071
4.8

Phù Bạch Tam Thu

© 2023 MeTruyenAudio . All Rights Reserved.
Tải APP load truyệt mợt hơn - quảng cáo chỉ 30s!

Mê Truyện Audio là nền tảng mở trực tuyến, miễn phí nghe truyện chữ, audio online mp3 được convert hoặc dịch kỹ lưỡng, do các converter và dịch giả đóng góp, rất nhiều truyện hay và nổi bật được cập nhật nhanh nhất với đủ các thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền ảo ...